วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

การศึกษาดูงานด้านอาคารสถานที่ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ณ โรงเรียนคงคารามและโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551


บรรยากาศในห้องบรรยายสรุปของโรงเรียนคงคาราม
มอบของที่ระลึกหลังรับฟังคำบรรยายสรุปและก่อนออกไปดูสถานที่จริง

ห้องมินิเธียเตอร์ที่ดัดแปลงจากโรงรถ ติดตั้ง Projector และระบบเสียงแบบเซอร์ลาวด์รอบทิศทาง
ผู้ควบคุมสามารถควบคุมสื่ออุปกรณ์ทุกประเภทจากด้านหลังของห้อง
สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50-60 คน
บริเวณโดยทั่วไปของโรงเรียนดูสะอาดตาดีมาก

ห้องเกียรติยศหนึ่งในห้องพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยของวิชาต่างๆ จัดแสดงไว้เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมโรงเรียนได้เข้าชม ซึ่งจัดไว้อย่างถาวร

แต่มีการปรับปรุงเอกสารต่างๆให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ

คุณครูสงคราม ดอกกุหลาบ กำลังให้ความสนใจกับผลงานทางวิชาการ
ภายในห้องเกียรติยศของโรงเรียนคงคาราม


ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในห้องพุทธศาสนา
คุณครูดวงพร มรกตชื่นชมกับบรรยากาศแบบย้อนยุคเลยขอถ่ายภาพกับฝาเรือนทรงไทยไม้สักทอง
ที่ทางโรงเรียนนำมาตกแต่งไว้บนอาคารเรียน
ทัศนียภาพมุมหนึ่ง(มุมสูง)ของโรงเรียนคงคาราม ที่เห็นแล้วเกิดความศรัทธา
พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเป็นกันเอง บรรยากาศอบอุ่นมากเอ้า! พักสายตา ชมดอกไม้สวยๆกันบ้างนะครับคณะศึกษาดูงานทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกอบอุ่นกับการต้อนรับของคณะครูโรงเรียนคงคาราม
คุณครูทุกท่านปฏิบัติกับพวกเราเหมือนญาติสนิท ขอขอบคุณอีกครั้ง ไว้ ณ ที่นี้
คุณครูบุณยนิต บุณยสุขานนท์ กับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมานานมาก วันนี้โอกาสดีได้พบกันที่โรงเรียน คงคารามก็เลยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้หลายภาพ
คณะศึกษาดูงาน จะบันทึก ถ่ายภาพ อ่าน ฟัง จดจำ ทำทุกอย่างที่จะให้ได้ข้อมูลด้านต่างๆให้มากที่สุดเพื่อนำมาปรับใช้ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

คุณครูวัฒนะ ปาลวิสุทธิ์ กำลังนั่งรับฟังคำบรรยายสรุปอย่างตั้งอกตั้งใจ
เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและงบประมาณ

คำบรรยาย......เหมือนภาพก่อนหน้านี้...นะครับ

คำบรรยายดูที่ภาพต่อไป...นะครับ

รองฯแสงแข มณีสุทธิดา และรองฯอุทัย คะณา กำลังรับฟังการบรรยายสรุป ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

คุณครูบุณยนิต บุณยสุขานนท์ คุณครูอัจฉรา อัตตโชติ และ รองฯแสงแข มณีสุทธิดา ถ่ายภาพ
ภายในห้องสมุดโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยมาก

รองฯอุทัย คะณา กำลังพูดคุยกับคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการใช้และการจัดการ
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

คุณครูจะเด็ด ศรีทอง กำลังบันทึกภาพสถานที่ต่างๆด้วยกล้อง VDO เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต่อไป

คุณครูดวงพร มรกต และคุณครูสงคราม ดอกุหลาบ ถ่ายภาพหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ภายในห้องศูนย์ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัเพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

คุณครูจะเด็ด ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณครูสงคราม ดอกกุหลาบ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คุณครูบุณยนิต บุณยสุขานนท์ ภายในห้องเรียนเก่าที่ปรับปรุงเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 เมื่อ 11 มกราคม 2551 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551


ผู้อำนวยการฯ
บุญเลิศ อรรคอุดม
ยืนสงบนิ่งเตรียมรับโอวาทและคำอำนวยพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดนาหนองซึ่งเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตร
พระ จำนวน 99 รูป ในวันที่ 11 มกราคม 2551 กิจกรรมดังกล่าวคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯกำลังให้โอวาทและอำนวยพรแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี


ผู้อำนวยการฯและรองผู้อำนวยการเป็นแบบอย่างที่ดีในการยืนรับฟังโอวาท และรับพร
จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดนาหนอง
คุณครูดวงพร มรกต ยืนรับพรอยู่ แต่พอเห็นกล้องก็ฉีกยิ้มกับกล้องนิดนึง
นิดนึงจริงๆนะนั้นน่ะ.....ปกติน้องแกชอบเล่นกล้อง(ถ่ายรูป คือเจอกล้องไม่ได้เจอทีไรแกต้องโพสท่า)
เห็นหน้าหวานๆแบบเนี่ย ทำงานเก่งอย่าบอกใครเชียว
คณะครุและนักเรียนยืนสงบนิ่งรับฟังโอวาทและรับพรจากหลวงพ่อ

หลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯให้โอวาทและอำนวยพรเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้อำนวยการฯ
ได้นิมนต์หลวงพ่อให้มารับบิณฑบาตรต่อไป

แม้จะเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ แต่คุณครูมะลิฉัตร ภู่เพชร ก็ไม่ปล่อยให้นักเรียนลืมความเป็นไทย
อบรมให้นักเรียนรู้จักประเพณีไทยอยู่ตลอดเวลา...น่าชื่นชม