วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

คุณครูบุณยนิต บุณยสุขานนท์ ภายในห้องเรียนเก่าที่ปรับปรุงเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: