วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

คุณครูสงคราม ดอกกุหลาบ กำลังให้ความสนใจกับผลงานทางวิชาการ
ภายในห้องเกียรติยศของโรงเรียนคงคาราม

ไม่มีความคิดเห็น: