วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

คณะศึกษาดูงานทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกอบอุ่นกับการต้อนรับของคณะครูโรงเรียนคงคาราม
คุณครูทุกท่านปฏิบัติกับพวกเราเหมือนญาติสนิท ขอขอบคุณอีกครั้ง ไว้ ณ ที่นี้

ไม่มีความคิดเห็น: