วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551


ผู้อำนวยการฯและรองผู้อำนวยการเป็นแบบอย่างที่ดีในการยืนรับฟังโอวาท และรับพร
จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดนาหนอง

ไม่มีความคิดเห็น: