วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะศึกษาดูงาน จะบันทึก ถ่ายภาพ อ่าน ฟัง จดจำ ทำทุกอย่างที่จะให้ได้ข้อมูลด้านต่างๆให้มากที่สุดเพื่อนำมาปรับใช้ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: