วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

หลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯให้โอวาทและอำนวยพรเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้อำนวยการฯ
ได้นิมนต์หลวงพ่อให้มารับบิณฑบาตรต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: