วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

ส่วนภาพนี้เป็นภาพมุมทางด้านขวา
เรียงจากรองฯแสงแข รองฯอุทัย ผ.อ.บุญเลิศ และรองฯจิรพงศ์

ไม่มีความคิดเห็น: