วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551


ผู้อำนวยการฯ
บุญเลิศ อรรคอุดม
ยืนสงบนิ่งเตรียมรับโอวาทและคำอำนวยพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดนาหนองซึ่งเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตร
พระ จำนวน 99 รูป ในวันที่ 11 มกราคม 2551 กิจกรรมดังกล่าวคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ไม่มีความคิดเห็น: