วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

รองฯแสงแข มณีสุทธิดา และรองฯอุทัย คะณา กำลังรับฟังการบรรยายสรุป ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

ไม่มีความคิดเห็น: