วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

รองฯอุทัย คะณา รองผู้อำนวยการฯฝ่ายกิจการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความขยันขันแข็ง

ไม่มีความคิดเห็น: