วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

รองฯอุทัย คะณา กำลังพูดคุยกับคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการใช้และการจัดการ
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น: