วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

มอบของที่ระลึกหลังรับฟังคำบรรยายสรุปและก่อนออกไปดูสถานที่จริง

ไม่มีความคิดเห็น: