วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

นักเรียนห้อง 5/3 ห้องคุณครูจรวยพร เลิศสุชาตวนิช
เข้าแถวเรียบร้อยน่าชมเชย และเอาเป็นแบบอย่าง อย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: