วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551
ทัศนียภาพมุมหนึ่ง(มุมสูง)ของโรงเรียนคงคาราม ที่เห็นแล้วเกิดความศรัทธา

ไม่มีความคิดเห็น: