วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

ผู้อำนวยการฯบุญเลิศ อรรคอุดม นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีร่วมกัน
ตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดนาหนอง เมตตามารับบิณฑบาตร
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551 (วันที่ 11 มกราคม 2551)

ไม่มีความคิดเห็น: