วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

ท่านรองฯฝ่ายวิชาการ ที่มีใบหน้าอิ่มเอิบไปด้วยผลแห่งบุญ
และมีร่างกายที่อวบอูบไปด้วยผลแห่งทาน
ท่านรองฯรพี โกมลนุสิต

ไม่มีความคิดเห็น: