วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

คุณครูรัตนาพร ศิริอินทร์ รอตักบาตรอย่างใจจดใจจ่อ
เลยต้องถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน

ไม่มีความคิดเห็น: