วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

คุณครูดวงพร มรกต และคุณครูสงคราม ดอกุหลาบ ถ่ายภาพหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ภายในห้องศูนย์ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัเพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

ไม่มีความคิดเห็น: