วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

ภาพมุมทางซ้าย เรียงจาก
รองฯจิรพงศ์ ท่านผู้อำนวยการฯ รองฯอุทัย และรองฯแสงแข

ไม่มีความคิดเห็น: