วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

ผู้อำนวยการฯบุญเลิศ อรรคอุดม กำลังอ่านสานส์วันเด็ก
ของ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น: