วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

คุณครูคีรี นำบาตรมารับบริจาค จากนักเรียนและคุณครูที่ต้องบริจาคปัจจัย

ไม่มีความคิดเห็น: