วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

นักเรียนหญิงช่วยกันเก็บโต๊ะ..มีคุณครูชาวจีนยืนชื่นชมอยู่ใกล้ๆ

ไม่มีความคิดเห็น: