วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

คุณครูดวงพร มรกตชื่นชมกับบรรยากาศแบบย้อนยุคเลยขอถ่ายภาพกับฝาเรือนทรงไทยไม้สักทอง
ที่ทางโรงเรียนนำมาตกแต่งไว้บนอาคารเรียน

ไม่มีความคิดเห็น: