วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

ห้องมินิเธียเตอร์ที่ดัดแปลงจากโรงรถ ติดตั้ง Projector และระบบเสียงแบบเซอร์ลาวด์รอบทิศทาง
ผู้ควบคุมสามารถควบคุมสื่ออุปกรณ์ทุกประเภทจากด้านหลังของห้อง
สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50-60 คน

ไม่มีความคิดเห็น: