วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551
คุณครูบุณยนิต บุณยสุขานนท์ กับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมานานมาก วันนี้โอกาสดีได้พบกันที่โรงเรียน คงคารามก็เลยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้หลายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: