วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

คนตักบาตรก็ตักไป...คนถ่ายของออกจากบาตรก็ถ่ายไป

ไม่มีความคิดเห็น: