วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

คุณครูอุทัย ธารมรรค กำลังเตรียมอบรมลูกศิษย์ตัวน้อยๆให้รู้จักการตักบาตรอย่างถูกวิธี
และเตรียมกล้องถ่ายภาพไว้เป็นที่ละรึก

ไม่มีความคิดเห็น: